Tanya Matthews

Olen Tanya Matthews, ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja. Matkani eläintenkouluttajaksi
alkoi 2017 kun aloitin opinnot Suomen Eläinkoulutuskeskuksella, jossa suoritin
Käyttäytymistieteellisen kouluttajakoulutuksen sekä Ongelmakoirakouluttajan syventävät
opinnot. Eläintenkouluttajan ammattitutkinnon olen suorittanut Taitotalolla vuonna 2020.
Näiden lisäksi on tullut käytyä lukuisia luentoja, seminaareja ja kursseja koiran oppimiseen ja
käyttäytymiseen liittyen. Tällä alalla ei ole koskaan valmis, joten jatkuvasti tulee opiskeltua
uutta ja käytyä myös omien koirien kanssa erilaisissa koulutuksissa.
Kotona meillä on neljä koiraa; Tofu corgi, Haiku australianpaimenkoira, Velmu rescue
(bordercollie mix) sekä Cleo kooikerhondje. Kiinnostus eläinten käyttäytymiseen ja
oppimiseen syntyi omien koirien myötä, kun halusin ymmärtää paremmin syitä niiden kanssa
kohtaamieni haasteiden taustalla. Opintojen myötä olen päässyt perehtymään laajemmin
mm. koirien pelkoihin ja aggressiiviseen käytökseen.
Erityinen mielenkiinnon kohteeni on se miten koiran käytökseen, oppimiseen ja motivaatioon
voidaan vaikuttaa antamalla koiralle mahdollisuus olla aktiivisena osapuolena
koulutustilanteissa. On upeaa nähdä miten niin arjessa kuin harrastuslajeissakin koiran
motivaatio toimia yhteistyössä ihmisen kanssa kasvaa kun se huomaa voivansa itse
vaikuttaa tilanteisiin ja, että ihminen kuuntelee myös sen mielipiteitä.
Omien koirieni kanssa olen harrastanut useita eri koiraharrastuslajeja, joista sydäntä lähinnä
ovat toko ja rally-toko, joissa olen myös kilpaillut. Harrastamisessa koiran kanssa kiehtoo se
miten koiran hyvinvointia sekä vuorovaikutusta omistajan ja koiran välillä voidaan parantaa
harrastusten kautta.
Olen toiminut kouluttajana koirakoulujen kursseilla ja yksityistunneilla vuodesta 2018.
Koulutan arjen taitoja, pentukursseja, rally-tokoa, tokoa ja lisäksi pidän yksityistunteja
erilaisiin ongelmakäytöksiin liittyen.
Kouluttajana tärkeitä arvoja minulle ovat koiralähtöisyys sekä se, että koulutustilanteessa
kaikki osapuolet (niin koirat kuin ihmisetkin) kokevat tilanteen mielekkääksi ja turvalliseksi.
Palkitsevinta kouluttajan työssä on nähdä miten omistajan ja koiran välinen vuorovaikutus
kehittyy ja ilo yhdessä tekemiseen löytyy.