Janika Silfverberg

Olen Janika Silfverberg, eläintenkouluttaja (at). Tavoitteenani on lisätä eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä vuorovaikutusta eläimen ja ihmisen välillä.
Tokossa päämääränäni on auttaa ihmisiä positiiviseen vahvistamiseen perustuvien menetelmien hyödyntämisessä myös treenikentällä. Sovellan teoriaa käytäntöön kehittelemällä harjoituksia, joissa yhdistyvät tehokas kouluttaminen, oppimisen ilo ja reilu peli.
Avustajakoiria ja arkitaitoja kouluttaessani avainasemassa on koiran halu tehdä itse oikeita ratkaisuja. Kaikessa kouluttamisessa kulmakiviä ovat yhteistyö, ymmärrys ja motivaatio.
Mielenkiintoni painottuu myös omaehtoisuuden lisäämiseen, ongelmanratkaisuun sekä ihmisen ja eläimen yhteiselon parantamiseen.
Koulutuksissani keskitytään ennen kaikkea onnistumisiin ja niiden lisäämiseen. Rento ja kannustava ilmapiiri luo miellyttävän oppimisympäristön niin koiralle kuin ohjaajallekin.